GDPR - OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Radiodiagnostická ordinace Bystrc, s.r.o. dodržuje požadavky vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné Nařízení o ochraně osobních údajů, neboli „GDPR“.

Osobní údaje pacientů zpracováváme pouze formou zdravotnícké dokumentace pro účely poskytování zdravotní péče v souladu s platnými zákony a předpisy.

Další informace o GDPR naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů