PRO LÉKAŘE

Veškerá zdravotní dokumentace je pro spolupracující lékaře k dispozici v elektronické podobě na našem vlastním PACS serveru a umožňuje tak […]